ნატურმორტი ტილო, აკრილი, 60 x 80 სმ.

ნატურმორტი ტილო, აკრილი, 60 x 80 სმ.