ლეილა შელია

დაბადების თარიღი: 20/07/1953. ქ. სოხუმში, საქართველო.

განათლება:

1978 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვროა კადემია.

1974 წლიდან არის ქართველ მხატვართა კავშირის წევრი.

გამოფენები:

მხატვარს მონაწილეობა მიუღია საქართველოს, რუსეთის, გერმანიის, საფრანგეთის, ბელგიის, შვეიცარიის და აზერბაიჯანის სხვადასხვა ფესტივალებში, პერსონალურ და ჯგუფურ გამოფენებში.