KAKO-3-types-Oil-on-canvas-114-x-146-cm-2013.

KAKO-3-types-Oil-on-canvas-114-x-146-cm-2013.