გოჩა კაკაბაძე – სალომეას ცეკვა

გოჩა კაკაბაძე - სალომეას ცეკვა