სერიიდან ჭრელი ქალაქები, 30 / 30 სმ. ტილო, აკრილი

From the series Colorful Towns 30 x 30 cm. acrylic on canvas (2)