GIA-GUGUSHVILI-Turtle-Toy-50×70-oil-on-cardboard

GIA-GUGUSHVILI-Turtle-Toy-50x70-oil-on-cardboard