გია გუგუშვილი – ლირიკოსის მანქანა

გია გუგუშვილი - ლირიკოსის მანქანა