მანაბა მაგომედოვა – ვერცხლის მოსევადებული დოქი

მანაბა მაგომედოვა - ვერცხლის მოსევადებული დოქი