კორნელ ისანაძე – პეიზაჟი (მონოტიპია)

კორნელ ისანაძე - პეიზაჟი (მონოტიპია)