ლაბირინთის კედლები. ბნელი ფიგურა.

Walls of Labyrinth. Dark Figure.