კაკო თოფურია – წითელი მგელი

Kako Topuria - The Yellow Wolf