Kako-Topouria-Personage-147×65-oil-on-canvas

Kako-Topouria-Personage-147x65-oil-on-canvas